28/1/11

FEM ANIMACIONS

28/1/11 0
Moviemaker
Tria personatges, text i música... i acció
MIREU EL PRIMER EXEMPLE FET PEL MARTI