6/5/10

6/5/10
Bully dance
Presenta el conflicte d'assetjament i victimització.


"La dansa dels abusos", títol provocador i polivalent, explora la violència entre els joves i les pressions exercides per les persones perseguidores, que assetgen i agredeixen els seus companys.


L'anàlisi del comportament de les persones que discriminen, terroritzen o maltracten els companys, les pressions de grup contra els més dèbils i situacions similars que pertorben el funcionament dels grups són els objectius principals d'aquest vídeo.


Es desprèn que la persona maltractadora sol ser una persona maltractada que ha de solucionar els seus propis problemes.

Edu3.cat

0 comentaris: